Робочий навчальний план Херсонського ясла-садка № 69 санаторного типу для частохворіючих дітей на 201/2020 навчальний рік

 

 

 

 

 

              ЗАТВЕРДЖУЮ

              Директор  Херсонського

              ясел-садка № 69

              санаторного типу для

              частохворіючих дітей     

               Херсонської міської ради

               _____Галина КОВАЛЕНКО

               ____  ___ 2019

                    

 

                                                                       Робочий навчальний план

                                                                    Херсонського ясел-садка № 69

                                                        санаторного типу для частохворіючих дітей

                                                                     Херсонської міської ради

                                                                  на 2019/2020 навчальний рік.

 

                                                                      Пояснювальна записка

 

          У Херсонському яслах-садку №69 санаторного типу для частохворіючих дітей  Херсонської міської ради (далі – ясла-садок) функціонує 9 груп: 10,5  годин – 8 груп, 10 годин – 1 група.  Перша молодша група - 2,  друга молодша група – 2,  середня група – 2 (одна з них інклюзивна), старша група – 3.

         Робочий навчальний план освітньої роботи ясла-садка сформований згідно з вимогами  освітньої програми «Дитина».

       Форми організації освітнього процесу будуються згідно з  методичними рекомендаціями до  програми.

       Навчальний рік починається з 01 вересня і закінчується  31 травня, з 01 червня по 31 серпня триває літньо-оздоровчий період.

      Тричі на рік (вересень, січень, квітень) здійснюється моніторинг результативності засвоєння знань дітей діючої програми.

Основні завдання на 2019 \ 2020 навчальний рік.

 1. Забезпечення наступності у впровадженні особистісно орієнтованої моделі освіти в дошкільний та початковій ланках Нової української школи.

2. Оптимізувати ефективну організацію фізкультурно-оздоровчої роботи на формування ціннісного ставлення та зміцнення фізичного, психічного здоров’я  та адаптації дітей з особливими потребами.

 3. Продовження  роботи  з національно-патріотичного виховання через упровадження гуманістичних та патріотичних ідей В.Сухомлинського.

               Організація освітнього процесу  здійснюється за програмами:  «Дитина», «Малятко-здоров’ятко», «Правова освіта дошкільнят», в інклюзивних групах: «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення»,  програмою виховання та навчання розумово відсталих дітей дошкільного віку, комплексною програмою розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт» та індивідуалізовані програми на кожну дитину інклюзивних груп з особливими освітніми потребами.

Надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами здійснюється відповідно до індивідуальної програми розвитку та висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги надаються згідно з індивідуальною програмою розвитку відповідними педагогічними працівниками закладу дошкільної освіти.

         Розвивальне, особистісно орієнтоване навчання дошкільників проводиться інтегровано, по підгрупам та індивідуально, залежно від змісту, завдань, складності. Колективна та групова діяльність здійснюється на заняттях, що мають визначений час, місце, обладнання. Навчання у формі занять проводиться, починаючи з 3-го року життя, з поступовим нарощуванням їх кількості та тривалості.

   Тривалість занять відповідає таким вимогам:

- 3-й рік життя – 10 хв.,

- 4-й рік життя – 15 хв.,

- 5-й рік життя – 20-25 хв.,

- 6-й рік (7-й рік) життя – 25-30 хв.

      Даний розподіл часу може змінюватись залежно від завдань, їх актуальності, складності, бажання та спроможності дітей.

       Перевага надається індивідуальним заняттям, що дає змогу врахувати міру зацікавленості, інтересу дітей, дозування інформації чи завдань. Тривалість індивідуальних занять у ранньому віці – 5 хв., в інших групах – 5-10 хв.

      Заняття з музики проводяться у всіх вікових групах двічі на тиждень.

      Заняття з фізичного виховання  проводяться  щодня (різні форми організації): перша молодша група   – щоденно, тривалість 15 хв., друга молодша група – щоденно, тривалість 20-25 хв. (двічі – у спортивній залі, двічі –  на свіжому повітрі, 1 раз – піший перехід), середня група – щоденно, тривалість 25-30 хв. (двічі – у спортивній залі, двічі –  на свіжому повітрі, 1 раз – піший перехід),

старша група – щоденно, тривалість 30-35 хв. (двічі – у спортивній залі, двічі –  на свіжому повітрі, 1 раз – піший перехід).

     Художня праця планується індивідуально та підгрупами в години, відведені для ігор, перед обідом, після сну.   

      З метою забезпечення повноцінного розвитку дітей, зміцнення та збереження їх здоров’я плануються: ароматерапія, лікувальна фізкультура, сольова терапії - двічі на рік по 10 днів; масаж стоп ніг перед сном нетрадиційними масажерами (щодня); дихальна гімнастика після сну, ранкова гімнастика та гімнастика пробудження після денного сну, рухливі ігри, спортивні ігри, фізпаузи, фізхвилинки (щодня), розваги, свята, Дні здоров’я тощо.

     З метою всебічного розвитку дошкільнят в ясла-садку надаються додаткові освітні послуги: «Шахи»,«Природолюб»,«Весела ритміка», «Здоров`ячок»,  «Казкова мозаїка».

     Для батьків працює консультативний пункт «Колесо життя».

            Орієнтовна кількість занять на тиждень

 

 

 

 

 

Складові плану

Вікові групи

Перша молодша

Група

Друга молодша група

Середня група

Старша група

третій рік

життя

четвертий рік

життя

п’ятий рік

життя

шостий(сьомий) рік життя

Кіль-

кість занять

Трива-

лість

(в хв.)

Кіль-

кість занять

Трива-

лість

(в хв.)

Кіль-

кість занять

Трива-

лість

(в хв.)

Кіль-

кість занять

Трива-

лість

(в хв.)

Інваріантна частина

Здоров’я та фізичний розвиток*

2

15

3

20

3

25

3

30

Мовлення

дитини

1

10

2

15

2

20

2

25

Дитина у світі культури(літературна скринька)

1

10

1

15

1

20

1

25

Дитина в соціумі

1

8

2

15

2

20

3

25

Дитина у природному довкіллі

1

8

1

15

1

20

2

25

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

2

8

1

15

1

20

2

25

Дитина у світі культури (образотворча майстерня)

2

8

2

15

     3

20

3

25

Дитина у світі культури  (музичний калейдоскоп)

2

8

2

15

2

20

2

25

Усього:

10

84

11

165

12

240

15

375

Додаткові освітні послуги

Гурток «Казкова мозаїка»

-

-

-

-

1

20

 

 

Гурток «Шахи»

 

 

 

 

 

 

1

25

Правова освіта

-

-

-

-

-

-

1

25

Гурток  «Весела ритміка»

-

-

2

15

2

20

2

25

«Здоров`ячок»

-

-

1

15

1

20

1

25

Усього

-

-

3

30

4

60

5

100

Загальне навчальне навантаження на тиждень на дитину

10

85

14

210

16

320

20

498

 

* Години передбачені для фізкультурних занять, не враховуються  згідно наказу МОН України від  20.04.2015  № 446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності»

Орієнтовна кількість занять на тиждень  в інклюзивних групах

 

 

 

 

 

Складові плану

Вікові групи

Друга молодша група.

Діти з синдромом Дауна.  Даря І

Старша група.

Діти з розладами аутистичного  спектору

Софія Д, Софія Ч

четвертий рік

життя

шостий(сьомий) рік життя

Кількість занять

Тривалість

(в хв.)

Кількість занять

Тривалість

(в хв.)

Інваріантна частина

Здоров’я та фізичний розвиток*

3

20

3

30

Мовлення

Дитини

2

15

2

25

Дитина у світі культури(літературна скринька)

1

15

1

25

Дитина в соціумі

2

15

3

25

Дитина у природному довкіллі

1

15

2

25

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

1

15

2

25

Дитина у світі культури (образотворча майстерня)

2

15

3

25

Дитина у світі культури  (музичний калейдоскоп)

2

15

2

25

Усього:

11

165

15

375

Додаткові освітні послуги

Правова освіта

-

-

1

25

Гурток  «Весела ритміка»

2

15

2

25

«Здоров`ячок»

1

15

1

25

Усього

3

30

5

100

Загальне навчальне навантаження на тиждень на дитину

14

210

20

498

Додаткові психолого-педагогічні  та корекційно -  розвиткові послуги

Розвиток мовлення

вчителем – логопедом

2

15

2

25

Корекція розвитку

вчителем –дефектологом

2

15

2

25

Соціально – побутове орієнтування

практичним психологом

2

15

2

25

Лікувальна фізкультура

вчителем – реабілітологом \ ЛФК

2

15

2

25

Усього

8

60

8

100

 

* Години передбачені для фізкультурних занять, не враховуються  згідно наказу МОН України від  20.04.2015  № 446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності»

* Години, передбачені для надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дитину з особливими освітніми потребами у закладі дошкільної освіти.

 

 

Режим дня життєдіяльності дітей третього року життя

 

 

Режимні процеси

Режим роботи

10,5 годин

Зустріч дітей на вулиці,  огляд, ігри, індивідуальне спілкування, ранкова гімнастика

7.00-8.00

Підготовка до сніданку, сніданок

8.00-8.20

Ігри, підготовка до занять

8.20-8.30

Заняття (у підгрупах, індивідуальні)

8.30-9.10

Підготовка до прогулянки, прогулянка індивідуальні заняття

9.10-11.40

Підготовка до обіду, обід

11.40-12.00

Підготовка до сну, сон

12.00-15.00

Поступовий  підйом, оздоровчі процедури

15.00-15.10

Підготовка до вечері, вечеря

15.10-15.30

 Підготовка до прогулянки. Заняття індивідуальні та у  підгрупах. Прогулянка. Ігри.

Повернення дітей додому

 

15.30-17.30

 

 

Режим дня життєдіяльності дітей четвертого року життя

 

Режимні процеси

Режим роботи

10,5 годин

 Зустріч дітей,  огляд, ігри, індивідуальне спілкування

7.00-8.00

 Ранкова гімнастика

8.00-8.10

Підготовка до сніданку, сніданок

8.10-8.45

Ігри, підготовка до занять

8.45-9.00

Ігри, організація різних видів діяльності дітей за освітніми лініями БКДО, заняття

9.00-10.00

Підготовка до прогулянки, прогулянка,  індивідуальні заняття, повернення з прогулянки

10.00-12.10

Підготовка до обіду, обід

12.10-13.00

Підготовка до сну, сон

13.00-15.00

Поступовий підйом, оздоровчі процедури

15.00-15.20

Підготовка до вечері, вечеря

15.20-15.40

Прогулянка. Ігри, самостійна діяльність, гурткова робота, бесіди вихователя з батьками, повернення дітей додому

15.40-17.30

     

Режим дня життєдіяльності дітей п’ятого року життя

 

 

Режимні процеси

Режим роботи

10 годин

10,5 годин

 Зустріч дітей,  огляд, ігри, індивідуальне спілкування                                                                   

7.00-8.00

7.00-8.00

 Ранкова гімнастика

8.00-8.10

8.00-8.10

Підготовка до сніданку, сніданок

8.10-8.45

8.10-8.45

Ігри, підготовка до занять

8.45-9.00

8.45-9.00

Ігри, організація різних видів діяльності дітей за освітніми лініями БКДО,заняття

9.00-9.50

9.00-9.50

Підготовка до прогулянки, прогулянка, індивідуальні заняття, повернення з прогулянки

9.50-12.20

9.50-12.10

Підготовка до обіду, обід

12.10-13.00

12.10-13.00

Підготовка до сну, сон

13.00-15.00

13.00-15.00

Поступовий підйом, оздоровчі процедури

15.00-15.15

15.00-15.30

Підготовка до вечері, вечеря

15.15-15.30

15.30-15.50

Прогулянка . Ігри, самостійна діяльність, гурткова робота,  бесіди вихователя з батьками, повернення дітей додому

15.30-17.00

15.50-17.30

         

Режим дня життєдіяльності дітей шостого року життя

 

 

Режимні процеси

Режим роботи

10,5 годин

 Зустріч дітей,  огляд, ігри, індивідуальне спілкування

7.00-8.20

Ранкова гімнастика

8.20-8.30

Підготовка до сніданку, сніданок

8.30-8.45

Ігри, підготовка до занять

8.45-9.00

Ігри, організація різних видів діяльності дітей за освітніми лініями БКДО

9.00-10.00

Підготовка до прогулянки, прогулянка, індивідуальні заняття, повернення з прогулянки

10.00-12.30

Підготовка до обіду, обід

12.30-13.10

Підготовка до сну, сон

13.10-15.10

Поступовий підйом, оздоровчі заходи

15.10-15.30

Підготовка до вечері, вечеря

15.30-15.50

Прогулянка . Ігри, самостійна діяльність, гурткова робота, бесіди вихователя з батьками, повернення дітей додому

15.50-17.30